Wycena lokali usługowych

białe witryny lokali usługowych

Zapewniamy rzetelną wycenę lokali usługowych, czyli nieruchomości przeznaczonych do wykonywania działalności gospodarczej. Realizujemy operaty szacunkowe, które mogą być wykonane jedynie przez rzeczoznawcę majątkowego i są pisemną opinią o wartości danej nieruchomości. Są to dokumenty, których ważność jest zachowana przez dwanaście miesięcy od dnia, w którym zostały sporządzone.

W szacowaniu wartości lokalu usługowych najczęściej stosuje się tak zwaną metodę porównawczą lub metodę dochodową. 

 

Co wpływa na wartość lokalu usługowego?

Jednym z najważniejszych czynników, które wpływają na wycenę lokalu usługowego jest lokalizacja. Najbardziej korzystnym umiejscowieniem są centra większych miast oraz sąsiedztwo często odwiedzanych obiektów. Bardzo ważny jest również stan całego budynku, w którym znajduje się lokal usługowy, jak również jego przeznaczenie. W procesie wyceny bierze się także pod uwagę takie elementy jak powierzchnia oraz ilość pomieszczeń.

Jednymi z ważniejszych aspektów wpływających na cenę są również stan prawny lokalu oraz koszty jego eksploatacji. Duże znaczenie ma standard wykończenia, dostęp do mediów oraz stan techniczny i dostępne media.. Pod uwagę jest brana również obecność lub brak udogodnień takich jak winda. W przypadku lokali usługowych, największą wartość mają te, które znajdują się na parterze, gdyż stają się przez to łatwiej dostępne i posiadają lepszą ekspozycję.