Wycena gruntów

zielone łąki i lasy

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług związanych z wyceną gruntów, określających realną wartość danej nieruchomości. Wartość ta zostaje ustalona między innymi w oparciu o położenie i powierzchnię gruntu, jego zagospodarowanie oraz otaczające go tereny.

Grunt, nazywany inaczej nieruchomością gruntową, to określona powierzchnia ziemi wraz z jej częściami składowymi. Częściami składowymi mogą być budynki, urządzenia trwale związane z podłożem oraz drzewa i inne rośliny (z wyłączeniem budynków oraz lokali, które mogą być odrębnymi przedmiotami własności).

W celu wyceny gruntu najczęściej stosuje się podejście porównawcze. Polega ono między innymi na porównaniu cen wolnorynkowych transakcji sprzedaży innych, podobnych nieruchomości. Zapewniamy staranne wyceny, realizowane przez rzeczoznawcę majątkowego.

 

Dokumenty potrzebne do wyceny gruntu

Do zrealizowania wyceny gruntu niezbędne są pewne dokumenty oraz dane. Są to m.in. dokumenty:

  • numer księgi wieczystej,
  • wypis z rejestru gruntów,
  • kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej,
  • pozwolenie na budowę albo decyzja o warunkach zabudowy (w sytuacji, gdy zostały wydane).

Zapraszamy serdecznie do kontaktu z nami. W razie jakichkolwiek pytań związanych z naszą ofertą służymy pomocą i fachowym doradztwem.