Wycena działek budowlanych

działki pod budowę

Świadczymy usługi związane z wyceną działek budowlanych. Sporządzamy adekwatne i rzetelne operaty szacunkowe. Nasze wyceny rozpoczynamy od oceny wizualnej danej działki oraz realizacji dokumentacji fotograficznej. Wykonujemy również analizę rynku nieruchomości oraz ocenę ryzyka. Zapoznajemy się z dokumentem potwierdzającym prawa własnościowe do działki, księgą wieczystą i planem zagospodarowania przestrzennego.

W procesie wyceny działki budowlanej bierze się pod uwagę jej powierzchnię, lokalizację, uwarunkowania techniczne oraz przeznaczenie. W wykonanym operacie szacunkowym znajduje się przede wszystkim charakterystyka działki, wybrana metoda szacowania oraz zrealizowane obliczenia. Wycenę działek budowlanych można przeprowadzić za pomocą metody porównawczej albo dochodowej.

 

Co wpływa na wycenę działki budowlanej?

Istnieje kilka ważnych czynników, które mają największy wpływ na wycenę działki budowlanej. Jednym z najważniejszych z nich jest położenie działki oraz sposób jej skomunikowania z drogami dojazdowymi. Większe ceny uzyskuje się za tereny położone blisko wielkich miast. Kolejnym ważnym elementem jest powierzchnia działki.

Znaczenie ma również najbliższe otoczenie działki – lepszą cenę można uzyskać za tereny położone w atrakcyjnych warunkach przyrody (np. teren leśny) a mniejszą za miejsce położone w sąsiedztwie obszaru rolnego lub przemysłowego. Bardzo ważnym kryterium jest również uzbrojenie działki w media.

Dodatkowo wpływ na potencjalną cenę działki ma również sposób ukształtowania terenu, na którym się znajduje oraz możliwość dostępu do infrastruktury usługowej, takiej jak sklepy czy przedszkola. Pod uwagę bierze się również plany na zagospodarowanie najbliższego terenu, np. to, czy w okolicy ma powstać w najbliższym czasie droga szybkiego ruchu lub inna inwestycja.